Background

The Blog

Sức mạnh của màu đen trong thiết kế đồ họa

Sức mạnh của màu đen trong thiết kế đồ họa

Nếu được đánh giá trên tham số của hình ảnh, đen được phân loại là một màu nặng, nó truyền đạt thông điệp mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu cao cấp sử dụng màu đen để truyền đạt sự thống trị của họ trong thị trường.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM