Background

Our Work

The Lebrand works for...

BAY VIET WEBSITE DESIGN

www.bayviet.com.vn là trang web của Trường phi công Bay Việt. Trong dự án này Lebrand đã tiến hành phân tích dữ liệu, đưa ra giải pháp và thiết kế một website với giao diện thân thiện, với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: - Html 5 - Css3 - Bootstrap - Reponsive

vft-website_01 vft-website_02 vft-website_03 vft-website_04 vft-website_05 vft-website_06


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM