Background

Our Work

The Lebrand works for...

Rebrand – Viet Flight Tranining

Dự án Rebrand, làm mới lại thương hiệu Trường Phi công Bay Việt – Viet Flight Training (Công ty Cổ phần đào tạo Bay Việt) là Công ty con của Vietnam Airlines.

VFT2_01 VFT2_02 VFT2_03 VFT2_04 VFT2_05 VFT2_06 VFT2_07 VFT2_08


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM