Background

Our Work

The Lebrand works for...

Gemadept – BCTN

Gemadept - Tập đoàn dịch vụ vận tải biển số 1 Việt Nam, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990.và Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.

Với những bước phát triển triển nhanh và bền vững, Gemadept ngày nay là một Tập đoàn đa ngành với 14 công ty thành viên. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics. Cùng với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản…

Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept Báo cáo thường niên Gemadept


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM