Background

Our Work

The Lebrand works for...

IVB Sales Kit 2016

Dự án này Lebrand thực hiện tất cả các quy trình để xây dựng bộ sales kit, từ khâu tư vấn, xây dựng ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện lại toàn bộ ứng dụng quảng cáo dành cho các tư vấn viên.

Toàn bộ các dịch vụ của IVB được Lebrand sử dụng màu sắc để phân chia làm 03 nhóm chính, phân biệt bằng tai bế để dễ dàng nhận dạng, tốt cho nhân viên sale và tốt cho khách hàng khi cần sử dụng.

Toàn bộ nội dung của dịch vụ đều được Lebrand thiết kế, minh hoạ bằng các biểu tượng (icon) hết sức sinh động và trực quan, khiến người đọc cảm nhận được nội dung một cách nhanh nhất, dễ chịu và thoải mái.

ivb-web_02 ivb-web_03 ivb-web_04 ivb-web_06 ivb-web_08
ivb-web_11 ivb-web_12 ivb-web_13 ivb-web_14


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM