Background

Our Work

The Lebrand works for...

Giao Thông Sài Gòn

Công Ty CP Công Trình Giao Thông Sài Gòn là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh.

Với các dịch vụ: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng. Thi công các công trình nạo vét, xử lý môi trường, nước thải.

Công ty có nhiệm vụ quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên các hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng, hệ thống tín hiệu giao thông, sơn đường và sản xuất vật liệu xây dựng.

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn

logo Giao Thông Sài Gòn


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM