Background

Our Work

The Lebrand works for...

Brochure CSR-Suntory Pepsico

Tiếp nhận dự án với hệ thống dữ liệu đa dạng và nhiều thông tin trong quá trình hơn 20 năm hoạt động xã hội của Suntory Pepsico là một thách thức không hề nhỏ đối với đội ngũ biên tập và thiết kế của Lebrand.

Lebrand đưa ra concept phân loại bốn lĩnh vực hoạt động hơn 20 năm của Suntory Pepsico theo quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xanh.

Concept liên tưởng đến sự đóng góp, lợi ích và duy trì các hoạt động xã hội Suntory Pepsico như nuôi dưỡng cây xanh.

Trong đó bốn giai đoạn của Pepsi được phân chia và kết hợp cùng bốn giai đoạn của cây xanh như sau:

  • Giai đoạn 1: Gieo hạt (Nước và môi trường)
  • Giai đoạn 2: Nảy mầm (Vòng tay nhân ái)
  • Giai đoạn 3: Phát triển (Giáo dục và đào tạo)
  • Giai đoạn 4: Trưởng thành (Chăm sóc sức khoẻ)

pepsi-suntory_01 pepsi-suntory_02 pepsi-suntory_03 pepsi-suntory_04 pepsi-suntory_05 pepsi-suntory_06 pepsi-suntory_07 pepsi-suntory_08 pepsi-suntory_09


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM