Background

Our Work

The Lebrand works for...

Tạp chí SPORTIVE MALL Season 2

Khi được AEON VIETNAM chọn là đơn vị thiết kế cho tạp chí SPORTIVE MALL season 2, Lebrand thấy thật vinh dự và kèm theo nhiều thách thức từ yêu cầu sáng tạo cho đến tiến độ thực hiện hiện của dự án. Với kế hoạch linh hoạt khoa học, toàn team đã nổ lực hoàn thành đúng như tiến độ yêu cầu, kịp cho ngày khai trương chiến dịch quảng bá Mùa hè cua Aeon Vietnam.

Khi triển khai các dự án, Lebrand luôn đưa ra nhiều phương án phát triển bám sát nền tảng ý tưởng của khách hàng… giúp khách hàng có một lựa chọn tối ưu, đáp ứng cao nhất cho các yêu cầu của brief đề ra. Dự án thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Q2 của Tập đoàn AEON VIETNAM là một trong những minh hoạ tiêu biểu cho điều đó.

Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2 Thiết kế tạp chí SPORTIVE MALL Season 2

——————————————————————————

  • Client: AEON VIETNAM
  • Branding Agency: Lebrand Creative Agency
  • Art Director: Quang Le
  • Graphic Design: Duc Le, Hung Bui


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM