Background

Our Work

The Lebrand works for...

Tan Son Nhat Golf Course

Hệ thống nhận diện thương hiệu POSM Tân Sơn Nhất là một trong những dự án của Công Ty CPĐT Long Biên và thương hiệu trực thuộc tập đoàn Him Lam.

Golf-TanSonNhat_01 Golf-TanSonNhat_02 Golf-TanSonNhat_03 Golf-TanSonNhat_04 Golf-TanSonNhat_05 Golf-TanSonNhat_06 Golf-TanSonNhat_07


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM