Background

Our Work

The Lebrand works for...

Gemadept – BCTN

Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1990, là một trong ba công ty đầu tiên được chính phủ chọn thí điểm cổ phần hóa vào năm 1993. Từ năm 2002, Gemadept chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với những bước phát triển triển nhanh và bền vững, Gemadept ngày nay là một Tập đoàn đa ngành với 14 công ty thành viên. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics. Cùng với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản…

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept

Báo cáo thường niên Gemadept


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM