Background

Our Work

The Lebrand works for...

Tashing Branding

Được hình thành từ khi ngành nhựa mới bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. Hơn 30 năm qua, Di Đại Hưng đã và đang liên tục phát triển một cách bền vững, mang lại nhiều giá trị và sự hài lòng đến khách hàng và đối tác trong và ngoài nước. Hiện tại, để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường và mở rộng quảng bá vị thế thương hiệu Tashing, Di Đại Hưng quyết đinh chọn Lebrand đồng hành trong chiến lược rebrand tái định vị và phát triển thương hiệu Tashing đã có 30 năm qua.

Với yêu cầu trẻ trung hiện đại năng động, mang đến sự hài lòng và an tâm nơi khách hàng. Với triết lý kinh doanh luôn lấy chữ Tâm làm gốc, cùng với nguyên tắc kinh doanh cả 3 bên cùng thắng, Win-Win-Win trong mối quan hệ hợp tác giữa Di Đại Hưng cùng đối tác và khách hàng.

thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing thương hiệu Tashing


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM