Background

Our Work

The Lebrand works for...

Gemadept Annual Report

Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.

Với những bước phát triển triển nhanh và bền vững, Gemadept ngày nay là một Tập đoàn đa ngành với 14 công ty thành viên. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics. Cùng với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản…

Lebrand được chọn tiếp nhận dự án thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên 2016 của Tập đoàn Gemadept với tiêu chí : trình bày các số liệu tài chính một cách khoa học, rõ ràng, hiện đại và thể hiện được nét riêng các ngành nghề hoạt động của tập đoàn.

Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept Gemadept


Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM