Background

The Blog

Những cách thức thay đổi logo

Những cách thức thay đổi logo

Trong lịch sử, không ít thương hiệu đã thay đổi logo của mình. Mỗi thương hiệu có cách thức thay đổi thiết kế logo riêng và mang lại hiệu ứng khác nhau.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM