Background

The Blog

Thiết kế poster là làm gì?

Thiết kế poster là làm gì?

Poster là một trong những yếu tố quan trọng của ngành in ấn. Poster cũng là một phần quan trọng trong hệ thống P.O.S.M. Vậy thiết kế poster là làm gì?

Xem thêm
Thiết kế Posm chuyên nghiệp

Thiết kế Posm chuyên nghiệp

Thiết kế Posm đặc biệt quan trong trong chiến dịch Trade Marketing (Marketing tại điểm bán) cũng như chiến dịch tung sản phầm mới ra thị trường, thiết kế POSM đóng vai trò then chốt

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM