Background

The Blog

Thiết kế poster là làm gì?

Thiết kế poster là làm gì?

Poster là một trong những yếu tố quan trọng của ngành in ấn. Poster cũng là một phần quan trọng trong hệ thống P.O.S.M. Vậy thiết kế poster là làm gì?

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM