Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Phân biệt Illustration và Graphic Design

Nhiều người không phân biệt được Illustration (minh họa) và Graphic Design (thiết kế đồ họa). Nhiều người cho rằng Illustration và Graphic Design là giống nhau. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa chúng mà bạn nhất định phải biết. Tìm hiểu ngay nhé!

Graphic Design (thiết kế đồ họa) và Illustration (vẽ minh họa) là hai lĩnh vực sáng tạo riêng biệt, dùđôi khi chúng có thể hoán đổi cho nhau. Thông thường, thiết kế đồ họa được xem là một hình thức nghệ thuật thương mại, trong khi minh họa chủ yếu được xem là một tác phẩm nghệ thuật.

Phân biệt Illustration và Graphic Design

Ảnh: London College of Contemporary Arts

Dưới đây là một số khác biệt chính giữa thiết kế đồ họa và minh họa.

Minh họa (Illustration) là gì?

Có thể hiểu minh họa là một lời giải thích trực quan cho một nội dung truyền tải. Nó có thể là một hình trang trí hoặc mang một ý nghĩa thông điệp, có thể là một quá trình hoặc một khái niệm (concept). Nói chung. Illustration thường được áp dụng trong phương tiện truyền thông như tạp chí, sách, áp phích, tài liệu giảng dạy, tờ rơi, trò chơi video và phim.

Phân biệt Illustration và Graphic Design

Ảnh: Design tuts

Họa sĩ minh họa làm gì?

Họa sĩ minh họa là công việc khá xa lạ ở Việt Nam. Một họa sĩ minh họa sẽ tạo ra các hình ảnh mang tính nghệ thuật hoặc đột phá ngoài ra nó mang mục đích sử dụng riêng.

Thiết kế đồ họa là gì?

Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực truyền thông. Trong đó các designer sẽ thể hiện và chuyển tải thông điệp thông thương hiệu qua các ấn phẩm nghệ thuật cụ thể, được tiếp nhận bằng thị giác. Thiết kế đồ họa cũng được xem là loại hình nghệ thuật ứng dụng. Bởi nó có sự kết hợp giữa hình ảnh, chữ viết và ý tưởng.
Mục tiêu của người thiết kế đồ họa là tạo ra hình ảnh yêu cầu sự chú ý trực tiếp từ người xem, đưa trọng tâm của người xem đến đối tượng được thiết kế. Tất cả các yếu tố thiết kế trong Graphic Design chỉ được sử dụng cho mục đích này.

Phân biệt Illustration và Graphic Design

Ảnh: London College of Contemporary Arts

Một nhà thiết kế đồ họa hoạt động như thế nào?

Các nhà thiết kế đồ họa thường làm việc trên máy tính để tạo ra các thiết kế logo, banner, brochure,… Mục đích chính của nhà thiết kế đồ họa là truyền đạt thông điệp đến đối tượng mục tiêu. Để làm như vậy, Graphic Designer cần lựa chọn cẩn thận các yếu tố thiết kế về màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh, biểu tượng và các yếu tố khác.

Bài viết khác