Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Khi thiết kế logo thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn

Thiết kế logo thân thiện với môi trường không còn là thuật ngữ mới. Trong lĩnh vực kiến trúc, công nghệ… nhiều nguyên liệu xanh được sử dụng và giờ là logo xanh.

Ngày nay nhiều ngành hàng chủ trương sử dụng các thiết kế, kiến trúc hay vật liệu sản xuất xanh, thân thiện với môi trường trong kinh doanh. Tuy nhiên hiện vẫn còn khá ít các thiết kế xanh trong ngành thiết kế thương hiệu.

EcoBranding ra đời từ ý tưởng của Sylvain Boyer, CD của Interbrand Paris, thông qua việc thiết kế lại logo, màu sắc, kiểu chữ và hình ảnh, logo phiên bản thân thiện với môi trường của những thương hiệu lớn lần lượt ra mắt. Theo ý tưởng của Sylvain Boyer thì việc thiết kế logo lại này giúp tiết kiệm mực in góp phần bảo vệ môi trường.

Hãy cùng Lebrand xem nhé.

Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn Khi logo của thương hiệu lớn thân thiện với môi trường hơn

Bài viết khác