Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng

Dưới đây là danh sách chọn lọc một số bảng màu tuyệt vời cho thiết kế hình ảnh thương hiệu về tính hấp dẫn thẩm mỹ, khả năng sử dụng và xu hướng thiết kế hiện đại.

Màu sắc là công cụ mạnh mẽ để khơi gợi và thu hút cảm xúc của khách hàng. Màu sắc đặc biệt quan trọng trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. Việc kết hợp màu sắc trong thiết kế thương hiệu phụ thuộc vào văn hóa thương hiệu, thông điệp truyền tải, ngành hàng doanh nghiệp, định vị thương hiệu… Bằng những nguyên tắc phối màu cơ bản trong thiết kế, màu sắc sẽ là vũ khí quan trọng để giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp hiệu quả hơn.

>> Xem thêm: Gợi ý phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng

Các nguyên tắc phối màu cơ bản:

  • Phối màu đơn sắc
  • Phối màu tương đồng
  • Phối màu tương phản

Ngoài ra, các nhà thiết kế vẫn không ngừng sáng tạo để tạo nên bảng phối màu thiết kế hình ảnh thương hiệu ấn tượng riêng cho doanh nghiệp. Dưới đây là danh sách chọn lọc một số bảng màu tuyệt vời cho thiết kế hình ảnh thương hiệu về tính hấp dẫn thẩm mỹ, khả năng sử dụng và xu hướng thiết kế hiện đại.

Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng Color Palettes – Gợi ý bảng phối màu thiết kế thương hiệu ấn tượng

Ảnh: rgb

Bài viết khác