Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng từ thập niên 60 đến 80 cung cấp cho người xem các quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu.

>> Xem thêm: Những điều giúp thiết kế logo tuyệt vời hơn

Brand Guideline – Bộ nguyên tắc trong xây dựng thương hiệu đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp. Trước tiên, là công cụ để đồng nhất hình ảnh thương hiệu trong tâm trí người dùng. Brand Guideline cung cấp cho người xem các quy chuẩn logo như tỷ lệ kích thước, các định dạng màu, mã màu trong in ấn, hướng dẫn người sử dụng cách sắp đặt vị trí logo, cách kết hợp logo với thành phần khác trong một mẫu thiết kế như hình ảnh, màu sắc… Những nguyên tắc này là “khuôn mẫu” giữ cho hình ảnh nhận dạng thương hiệu đồng nhất trên toàn hệ thống truyền thông bán hàng.

Trong khoảng 40 đến 50 năm về trước, brand guideline được xem như những tác phẩm nghệ thuật. Vừa thể hiện tính thẩm mỹ của người thiết kế, vừa như biểu tượng của một kỷ nguyên. Điều này đặc biệt đúng với những thiết kế bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế bởi các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Dưới đây là những ví dụ.

Nasa

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt? Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Apple


Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

NeXT

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Ngân hàng Deutsche

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

IBM

Brand Guideline và Thiết kế logo của những thương hiệu nổi tiếng có gì khác biệt?

Ngày nay, cùng với sự thay đổi của xu hướng thiết kế, Brand guideline cũng được đổi mới và gắn kết hơn với thương hiệu. Brand guideline không chỉ là một danh sách các quy tắc mà linh động trong việc ứng dụng vào thực tế hơn.

Bài viết khác