Background

The Blog

Thiết kế logo từ cảm hứng nghệ thuật

Thiết kế logo từ cảm hứng nghệ thuật

Thật thú vị khi bạn đến một hiệu sách, cầm lấy một cuốn về thiết kế logo, ngồi xuống, ngửi mùi giấy mới và bắt đầu xem. Biết về các thiết kế, phông chữ, các yếu tố sáng tạo là điều rất tốt.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM