Background

The Blog

Xem lại những mẫu Catalog ấn tượng của IKEA

Xem lại những mẫu Catalog ấn tượng của IKEA

IKEA được xem là thương hiệu đầy cảm hứng. Không chỉ chiến thuật phát triển đáng học hỏi, mà còn là kho thiết kế thương hiệu đáng nghiền ngẫm. Những sản phẩm thiết kế branding, quảng cáo, từ in ấn cho đến online của IKEA đều mang đến cho nhà thiết kế bài học và nguồn cảm hứng. Những mẫu Catalog là một ví dụ điển hình.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM