Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

[Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng

Chúng ta có nhiều các phân cấp thị giác cho thiết kế đồ họa khác nhau. Dù là cách nào thì có những nguyên tắc cơ bản bạn cần tuân thủ.

Phân cấp thị giác trong thiết kế đồ họa là một phương pháp tổ chức các yếu tố thiết kế theo thứ tự quan trọng. Bạn có thể hiểu đó là một tập hợp các nguyên tắc ảnh hưởng đến thứ tự mà chúng ta nhận thấy từ những gì chúng ta thấy.

Để đảm bảo thực hiện tốt phân cấp thị giác trong bản thiết kế đồ họa, thiết kế website, thiết kế hình ảnh banner… có những nguyên tắc quan trọng bạn nên đảm bảo. Những nguyên tắc đó, Lebrand sẽ giới thiệu với bạn ngắn gọn qua Infographic bên dưới đây nhé.

[Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng [Infographic] Những nguyên tắc phân cấp thị giác quan trọng

Dĩ nhiên vẫn còn nhiều điều cần bàn về phân cấp thị giác. Nhưng cơ bản nhất, nếu bạn đảm bảo bản thiết kế của mình tuân thủ các nguyên tắc vàng trên đây thì bạn có thể sáng tạo ra các thiết kế có tính thẩm mỹ và thu hút sự chú ý chính xác.

Nguồn: designervn

Bài viết khác