Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Màu sắc là yếu tố có tác động rất lớn đến hiệu quả thiết kế thương hiệu. Dưới đây là những bảng màu có thể tạo nên thiết kế thương hiệu hiệu quả năm 2020.

Sweet Valentine

Bảng màu gồm: Pink (Pantone) (#D93C96), Wild Strawberry (#F848B5), Lavender Rose (#FFA5E3), Pink Lace (#FFDEF6), Mauve (#DDB8FF) và Bright Lavender (#AA8DF6).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

WhatsApp Background

Bao gồm: Green (#075E54), Teal Green (#128C7E), UFO Green (#25D366), Tea Green (#DCF8C6), Picton Blue (#34B7F1) và White Chocolate (#ECE5DD).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

>> Xem thêm: Màu sắc và hình dạng thịnh hành trong xu hướng thiết kế logo 2020

Hot Pink & Bright Blue

Gồm những màu: Deep Pink (#FF1493), Hot Pink (#FF69B4), Bright Navy Blue (#1770CE), Bleu De France (#308AE6) và Blue Jeans (#67ABE7).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Super Cute Bright Pastel

Bảng màu này gồm: Lavender Pink (#FEADCD), Flavescent (#FFEC9E), Pearl Aqua (#7AE7B9), Sky Blue (Crayola) (#5BD2F0), Winter Wizard (#9BE7FF) và Maximum Blue Purple (#B9ACF2).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Get On The Stage

Bảng màu gồm có: Dark Midnight Blue (#003263), Cobalt Blue (#0155AD), Blue Cola (#0187DE), Banana Yellow (#FFDC21) và Deep Fuchsia (#CB4FC7).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

>> Xem thêm: Khi bộ não tự lấp đầy màu sắc

Aqua-Fuchsia Transition

Bao gồm những màu sau: Fluorescent Blue (#14F2E0), Picton Blue (#41C8E5), Cornflower Blue (#6E9EEB), Medium Purple (#9A75F0), Medium Orchid (#C74BF6) và Fuchsia (#F320FA).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Bright Gradient

Bảng màu là tổng hợp của: Aureolin (#FBF017), Maize (Crayola) (#F1C344), Middle Red (#E79571), China Pink (#DE689F), Steel Pink (#D43ACC) và Vivid Orchid (#CA0DF9).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Pastels Of Lavender

Mang tông tím làm chủ đạo: Lavender Blue (#CCDCFD), Vodka (#BBBEFE), Maximum Blue Purple (#9EA3F5), Brilliant Lavender (#E8BFFB), Lavender Rose (#F2A5E8) và Bright Ube (#D099E2).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

>> Xem thêm: Bảng màu sắc tươi sáng dành cho những thiết kế bao bì sáng tạo

Navy Blue, Turquoise & Purple

Gồm có: Navy Blue (#000081), Blue (Pigment) (#3333A1), Plump Purple (#5946B2), Blue-Violet (Crayola) (#6F65BD), Sea Serpent (#5DD2D9) và Turquoise Surf (#00C5CD).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Orange-Red Wedding

Một bảng màu tươi sáng: Sunset Orange (#F26855), Salmon (#F6856D), Brick Red (#D94057), Red-Violet (Color Wheel) (#8C223F) và Pansy Purple (#731A3F).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Pink & Peach

Không quá nổi bật nhưng đây là bảng màu tươi tắn: American Pink (#FF9899), Deep Peach (#FFCBA5), Peach (#FDE5B4), Light Red (#FFCBC4) và Light Salmon Pink (#FFA7A6).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Purple And Blue Neon

Purple And Blue Neon gồm: Neon Blue (#1B02A3), Brandeis Blue (#006AF9), Capri (#00C0F9), Phlox (#DC00FE), Electric Purple (#BC00FE) và Han Purple (#5319FB).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Yellow And Dark Blue

Là bản hòa tấu của: Cetacean Blue (#00005A), Navy Blue (#000072), Dark Blue (#01008C), Mikado Yellow (#FDC30B), Banana Yellow (#FCE036) và Cadmium Yellow (#FDF502).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Pop Art

Tương phản làm nên điểm nhấn của bảng màu: Winter Sky (#FE0879), Pale Magenta (#FF82E2), Metallic Yellow (#FED715), UA Blue (#0037B3) và Very Light Azure (#70BAFF).

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Lavender To Dark Blue

Gợi ý những bảng màu thiết kế thương hiệu sáng tạo

Bảng màu nổi bật với những tông màu: Brilliant Lavender (#FFBAFF), Bright Lilac (#DE87FF), Lavender Indigo (#A455FF), Han Purple (#681DFF), Medium Blue (#1000CA) và Duke Blue (#000098).

Ảnh: designervn

Bài viết khác