Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Dưới đây là tập hợp những font chữ tuyệt vời cho thiết kế logo, bạn có thể sử dụng miễn phí và hợp pháp để thiết kế biểu tượng logo ấn tượng của mình.

>> Xem thêm: Mẹo kết hợp font chữ trong thiết kế thương hiệu

Cuối cùng, font chữ bạn lựa chọn cho thiết kế logo miễn phí hay trị giá vài chục đô đều không quan trọng bằng tính “phù hợp”. Hãy lựa chọn một font chữ thật hài hoà với mạch cảm xúc mà biểu tượng logo đang truyền tải. Phông chữ không chỉ giúp tăng khả năng tiếp nhận thông tin mà còn giúp “giải mã” thông điệp hiệu quả. Hãy để font chữ bạn chọn là một phần tuyệt vời nhất dành cho thiết kế logo và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế POSM của doanh nghiệp.

Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Oxy
Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Poppins Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Cookie Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Sofia Pro Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

OswaldGiới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Muli Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Black Jack Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Arvo

Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Milkshake Giới thiệu top font chữ miễn phí hoàn hảo cho thiết kế logo

Josefin Sans

Cuối cùng, font chữ bạn lựa chọn cho thiết kế logo miễn phí hay trị giá vài chục đô đều không quan trọng bằng tính “phù hợp”. Hãy lựa chọn một font chữ thật hài hoà với mạch cảm xúc mà biểu tượng logo đang truyền tải. Phông chữ không chỉ giúp tăng khả năng tiếp nhận thông tin mà còn giúp “giải mã” thông điệp hiệu quả. Hãy để font chữ bạn chọn là một phần tuyệt vời nhất dành cho thiết kế logo và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế POSM của doanh nghiệp.

Bài viết khác