Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Bí mật trạng thái cân bằng thị giác trong thiết kế đồ hoạ

Trạng thái cân bằng thị giác trong thiết kế đồ hoạ được xác định bằng trọng lượng trực quan của các yếu tố trong thiết kế đồ hoạ.

Tuy nhiên, không có phương pháp chính xác để xác định trọng lượng trực quan của các vật thể. Vì vậy, bí mật của trạng thái cân bằng trong thiết kế đồ hoạ là các nhà thiết kế vẫn dựa vào trực giác của mình. Dĩ nhiên, sự cảm nhận này vẫn dựa trên những điểm mấu chốt hay những dấu hiệu cụ thể.

Kích thước

Các vật có khối lượng lớn hơn luôn mang đến cảm giác nặng nề hơn.

Hình thức

Các yếu tố bất thường có vẻ nhẹ hơn các yếu tố có hình dạng thông thường.

>> Xem thêm: Nguyên tắc đối xứng trong thiết kế

Màu sắc

Các yếu tố có màu nóng sẽ nặng hơn màu lạnh trong bản thiết kế đồ hoạ.

Hue

Vật tối hơn thường nặng hơn vật sáng.

Kết cấu

Các đối tượng thiết ké có kết cấu có vẻ nặng hơn.

Vị trí

Vật thể càng xa trung tâm thiết kế càng có trọng lượng thị giác lớn hơn.

Định hướng

Các phần tử dọc có vẻ nặng hơn một phần tử ngang.

Tỷ trọng

Nhiều yếu tố nhỏ đối trọng hơn so với một yếu tố lớn.

Mối quan tâm bên trong

Sự phức tạp mà các đối tượng mang đến cho nó sức nặng trực quan.

Lấp đầy không gian

Hình thức tích cực nặng hơn không gian tiêu cực trong thiết kế đồ hoạ.

Trọng lượng vật lý

Một quả tả trong hình ảnh có vẻ sẽ nặng hơn hình ảnh một cây bút.

Để tạo nên trạng thái cân bằng của bản thiết kế đồ hoạ, có thể sử dụng phương pháp cân bằng đối xứng hay cân bằng bất đối xứng. Trong khi đối xứng được sử dụng thể hiện tính chuyên nghiệp, thì cân bằng bất đối xứng thu hút tập trung thị giác, thể hiện sự sáng tạo hơn.

Khám phá thêm những thông tin thiết kế đồ hoạ thú vị khác tại www.lebrand.vn.

Bài viết khác