Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Giới thiệu font chữ Optician Sans

Lấy cảm hứng từ những mẫu ký tự trên bảng kiểm tra thị lực tiêu chuẩn, họa sĩ thiết kế chữ Fábio Duarte Martins đã sáng tạo ra font chữ mới Optician Sans.

Giới thiệu font chữ Optician SansGiới thiệu font chữ Optician Sans

>> Xem thêm: Khám phá font chữ Hellvetica – “em song sinh” của Helvetica

Hẳn bạn là nhiều lần thấy những chữ cái trên bảng đo thị lực tiêu chuẩn đúng không? Các chữ cái kiểm tra thị lực được sử dụng rộng rãi từ cuối thế kỷ 19, ban đầu là kiểu chữ Snellen. Đến năm 1959, việc kiểm tra thị lực được chuẩn hóa bởi Louise Sloan, với bảng chữ cái gồm 9 dòng mẫu tự kích cỡ khác nhau. Ban đầu những mẫu tự này được gọi là font chữ Sloan theo tên của tác giả.

Giới thiệu font chữ Optician Sans

Giới thiệu font chữ Optician Sans

>> Xem thêm: Khi đời sống hằng ngày đi vào font chữ thiết kế

Lúc này, kiểu chữ Sloan chỉ được sử dụng như một công cụ y tế chứ không được hiểu dưới góc độ biểu đạt cảm xúc như những font chữ khác. Sloan chỉ được gói gọn trong một lưới vuông 5×5 có cùng chiều rộng. Sau đó được điều chỉnh, đưa vào các kí tự mới và cho vào một bảng thị lực nhằm người dùng thấy gần gũi với kiểu chữ gốc hơn.

Giới thiệu font chữ Optician Sans

Giới thiệu font chữ Optician Sans

Font chữ cải tiến Optician Sans là một phần của chiến dịch quảng bá chuỗi phòng khám mắt Optician-K với chữ “K” đại diện cho gia đình Krogh. Kiểu chữ Sloan đã trở thành nền tảng của nhận dạng thương hiệu và biểu trưng của chuyên viên đo thị lực trên toàn thế giới từ rất lâu về trước. Khi dự án hoàn thành, công ty chủ quản thiết kế đã quyết định cung cấp nó miễn phí tại trang chủ của dự án Optician Sans.

Bài viết khác