Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Đoán thương hiệu qua chữ viết logo

Mỗi logo đều được thiết kế riêng và có thông tin gắn liền với từng thương hiệu. Bạn có thể thử tài nhận diện thương hiệu thông qua những mẫu chữ sau đây.

Nhìn vào mẫu chữ sau đây, bạn liên tưởng tới thương hiệu nào?
Đoán thương hiệu qua chữ viết logo
Gợi ý: Doanh nghiệp giải trí. Logo của hãng được thiết kế dựa trên chữ ký
của người sáng lập. Đáp án
Đoán thương hiệu qua chữ viết logo
Gợi ý: Doanh nghiệp công nghệ. Phông chữ do nhà thiết kế Joe Kral,
một người bạn của sáng lập viên công ty tạo ra. Đáp án
Đoán thương hiệu qua chữ viết logo
Gợi ý: Hãng sản xuất đồ thể thao. Đơn vị sử dụng một biến thể của chữ Futura
trên logo của mình và các mẫu áo phông. Đáp án
Doanh nghiệp công nghệ. Hãng giới thiệu mẫu logo mới vào năm ngoái sau khi đăng tin thay đổi thiết kế khoảng một tháng
Gợi ý: Doanh nghiệp công nghệ. Hãng giới thiệu mẫu logo mới vào năm ngoái
sau khi đăng tin thay đổi thiết kế khoảng một tháng. Đáp án
Lĩnh vực công nghệ. Biến thể của chữ Catull được sử dụng trên logo đầy màu sắc
Gợi ý: Lĩnh vực công nghệ. Biến thể của chữ Catull được sử dụng
trên logo đầy màu sắc. Đáp án
Hãng kinh doanh nước giải khát. Một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng của nước Mỹ và nằm trong số những logo dễ nhận biết nhất thế giới
Gợi ý: Hãng kinh doanh nước giải khát. Một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng
của nước Mỹ và nằm trong số những logo dễ nhận biết nhất thế giới. Đáp án
Hãng sản xuất xe hơi. Năm 2006, thương hiệu này từng phải thế chấp quyền sử dụng logo để trả nợ
Hãng sản xuất xe hơi. Năm 2006, thương hiệu này từng phải thế chấp
quyền sử dụng logo để trả nợ. Đáp án
Doanh nghiệp công nghệ. Logo được giới thiệu từ năm 1972 và theo đại diện hãng, những đường sọc ngang có nghĩa "tốc độ và năng động"
Gợi ý: Doanh nghiệp công nghệ. Logo được giới thiệu từ năm 1972 và theo đại diện hãng,
những đường sọc ngang có nghĩa “tốc độ và năng động”. Đáp án
Khánh Linh – Vnexpress

Bài viết khác