Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Chuyên gia thiết kế thương hiệu Lebrand chia sẻ về Prototype Design

Prototype Design hay tạo nguyên mẫu là bước quan trọng, giúp hình thành ý tưởng và tìm kiếm giải pháp thiết kế tốt hơn.

Các chuyên gia thiết kế thương hiệu tại Lebrand rất chú trọng công đoạn Prototype Design (tạo nguyên mẫu thiết kế). Lebrand xem việc thiết kế là giải quyết vấn đề. Và Prototype Design là cách để tìm kiếm một giải pháp tốt hơn nữa. Thông thường, quy trình sáng tạo tại Lebrand gồm các bước: nghiên cứu, hình thành ý tưởng, tạo nguyên mẫu và thử nghiệm. Trong đó bước hình thành ý tưởng đóng vai trò then chốt – khi nhà thiết kế lên những giả thiết hay ý tưởng thô về cách giải quyết vấn đề. Và tạo bản mẫu sẽ giúp nhà thiết kế thẩm định được giải pháp đó, mang đến giá trị mà thương hiệu thật sự mong đợi.

Chuyên gia thiết kế thương hiệu Lebrand chia sẻ về Prototype Design

Đồ thị Featuritis cho thấy mối tương quan với sự hài lòng của khách hàng

Khiến ý tưởng hữu hình hơn

Các nhà thiết kế thương hiệu tại Lebrand tốn khá nhiều thời gian cho việc giải thích ý nghĩa cụ thể của ý tưởng. Nguyên mẫu chính là cách để đưa ý tưởng trở nên hữu hình, giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của ý tưởng và nhìn nhận giá trị của thiết kế.

Biến ý tưởng ban đầu thành nhiều ý tưởng tiếp theo

Khi các nhà thiết kế tại Lebrand nghĩ ra được ý tưởng hay, họ không cho đó là giải pháp hoàn thiện cuối cùng. Thay vào đó, họ bắt đầu tạo mẫu thiết kế và có thể hoàn toàn thay đổi cách chúng ta nghĩ về ý tưởng ban đầu. Quá trình tạo mẫu như một cuộc thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Ngay cả khi chỉ bắt đầu với một ý tưởng, Lebrand có thể đi qua nhiều hướng phát triển khác nhau trước khi quyết định được ý tưởng tốt nhất sau cùng.

Chuyên gia thiết kế thương hiệu Lebrand chia sẻ về Prototype Design

Tập trung vào khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa các thiết kế

Thiết kế với các dữ liệu

Thiết kế với các dữ liệu là “biệt tài” của nhóm sáng tạo tại Lebrand. Với các dự án thiết kế thương hiệu, một lượng lớn dữ liệu đầu vào cần được xử lý làm chất nền cho thiết kế thành phẩm. Trực giác đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo, còn dữ liệu giúp ý tưởng rõ nghĩa hơn. Trong khi thiết kế hình ảnh thương hiệu cần truyền tải lượng lớn thông tin, cảm xúc. Thay vì chỉ dựa vào trực giác, chuyên gia sáng tạo tại Lebrand thu thập các thông tin nhiều hơn.

Chuyên gia thiết kế thương hiệu Lebrand chia sẻ về Prototype Design

Mô hình Double Diamond dùng để khám phá và triển khai ý tưởng

Tom và David Kelly của IDEO từng tóm gọn tầm quan trọng của quá trình tạo nguyên mẫu như sau: “Nếu một bức tranh trị giá 1,000 từ thì một nguyên mẫu trị giá 1,000 cuộc họp”. Đối với thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo thương hiệu cũng tương tự như thế. Lebrand xem quá trình tạo nguyên mẫu là phần thiết yếu của dự án để tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn.

Bài viết khác