Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì? Một nhà thiết chuyên nghiệp sẽ hiểu rằng thiết kế nhận diện thương hiệu không chỉ là thiết kế một logo đẹp.

Tại Lebrand, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là phải nắm bắt được bản chất của thương hiệu một cách mạnh mẽ và hấp dẫn. Hình ảnh thiết kế phải cộng hưởng với người tiêu dùng và theo thời gian nó trở thành nền tảng của thương hiệu. Đó chính là đáp án của câu hỏi thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì tại Lebrand.

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Ảnh: Hệ thống nhận diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) do Lebrand thực hiện

Hệ thống nhận diện thương hiệu nhiều hơn một bản thiết kế logo

Thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu không đơn thuần chỉ là một logo hay một bản profile về công ty. Vậy thực chất nó là gì? Nói một cách chính xác, khi bạn thiết kế nhận diện thương hiệu tức là bạn đang tạo ra danh tính của thương hiệu đó qua biểu tượng hữu hình. Yêu cầu bắt buộc của biểu tượng này là phải thể hiện giá trị của thương hiệu. nó vượt xa một logo. Hệ thống nhận diện thương hiệu thể hiện bản thân nó trong mọi hình ảnh, yếu tố, giai điệu, cách giao tiếp và cung cấp dịch vụ.

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Ảnh: Hệ thống nhận diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) do Lebrand thực hiện

Khi nói đến khái niệm thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu thì phải đề cập đến việc xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiểu không phải để bắt đầu với một chủ đề nhẹ nhàng. Từ hệ thống nhận diện cho đến quá trình xây dựng thương hiệu đều là một sự phản ánh của các giá trị và mục đích của doanh nghiệp.

>> Xem ngay: Những điều cần biết khi thiết kế thương hiệu

Hệ thống nhận diện này phản ánh cách khách hàng nên xem một thương hiệu. Bằng cách nào? Đó là thông qua thiết kế phù hợp, thương hiệu có thể tương tác, giao tiếp với khách hàng đúng cách. Đó là sự kết hợp của hình ảnh, logo, phong cách và tên thương hiệu trong bản thiết kế. Và điều quan trọng, mục tiêu của thương hiệu được phản ánh thông qua hệ thống nhận diện.

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Ảnh: Hệ thống nhận diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) do Lebrand thực hiện

Mục tiêu cuối cùng của hệ thống nhận diện là cải thiện hiệu quả kinh doanh

Từ góc độ thiết kế, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu được hiểu là gì? Đó là việc tạo ra một cái nhìn rất gắn kết với thương hiệu, thể hiện tất cả các ứng dụng của nó trước mắt người dùng. Bằng cách xem xét và tạo ra các màu sắc, đồ họa, kiểu chữ, hình ảnh và từ ngữ liên quan, thống nhất với nhau.

>> Xem thêm: Tại sao phải thiết kế thương hiệu?

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Ảnh: Hệ thống nhận diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) do Lebrand thực hiện

Bộ nhận diện thương hiệu còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh với các đối thủ hiệu quả hơn. Tổng thể giao diện của thiết kế thể hiện bản sắc thương hiệu với các điểm tiếp xúc nên phản ánh những cảm nhận cho doanh nghiệp của bạn với khách hàng. Những thiết kế này được sử dụng trong giao tiếp bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua đó, thông điệp của doanh nghiệp được chuyển tải đúng đắn.

Bản chất thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?

Ảnh: Hệ thống nhận diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) do Lebrand thực hiện

Lebrand là đơn vị thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp với đội ngũ sáng tạo mỗi ngày nhằm mang lại những điều tốt đẹp cho doanh nghiệp. Nói chính xác, Lebrand giúp thương hiệu đối phó với những thay đổi, mang lại năng lượng cho doanh nghiệp. Kết quả cuối cùng và cũng là mục tiêu cuối cùng của thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là gì? Theo Lebrand, đó là sự thay đổi tích cực trong kinh doanh.

Bài viết khác