Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

10 logo thương hiệu dễ nhớ nhất trong tâm trí người dùng

Người tiêu dùng có xu hướng gán những thuộc tính tích cực như sự tin tưởng, tôn trọng và đáng tin cậy cho những logo mà họ thấy quen thuộc.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra 3,000 người ở Mỹ và Vương Quốc Anh. Những người trả lời được cho xem logo của 100 thương hiệu đứng đầu thế giới. Họ được yêu cầu nói tên và mô tả những logo mà họ thấy đáng nhớ nhất.

Nike là logo thương hiệu để lại ấn tượng cho những người được điều tra nhiều nhất (16%), tiếp sau đó là Apple (15,6%), McDonald’s (11,1%) và Coca-Cola (9,7%):

Những logo đáng nhớ nhất

10 logo thương hiệu dễ nhớ nhất trong tâm trí người dùng

Có một số thay đổi trong các câu trả lời của những người được điều tra ở Anh và Mỹ. Tuy nhiên, top 4 logo đáng nhớ nhất là giống nhau, chỉ thay đổi thứ tự:

top 4 logo đáng nhớ nhất là giống nhau, chỉ thay đổi thứ tự

Người tiêu dùng có xu hướng gán những thuộc tính tích cực như sự tin tưởng, tôn trọng và đáng tin cậy cho những logo mà họ thấy quen thuộc.

Ngược lại thì họ gán những thuộc tính tiêu cực như sự khoe khoang, lòe loẹt và nhàm chán với những logo không quen thuộc với họ:

Sự quen thuộc với các thương hiệu đã tác động mạnh đến các đặc điểm liên quan đến logo.

Đồ thị cho thấy phần trăm chênh lệch trong mối liên hệ giữa những logo được nhận diện và không được nhận diện

Sự quen thuộc với các thương hiệu đã tác động mạnh đến các đặc điểm liên quan đến logo.

Giờ đây, khoác lên mình bộ cánh với logo “bự chảng” không được coi là đẳng cấp nữa

Theo: Trí Thức Trẻ

Bài viết khác