Background

The Blog

Thiết kế Posm

Thiết kế Posm

P.O.S.M viết tắt của từ Point Of Sales Material là các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại các điểm bán hàng, các nhãn hàng tiêu dùng, cửa hàng, kệ, hàng tiêu dùng...

Xem thêm
Thiết kế Posm chuyên nghiệp

Thiết kế Posm chuyên nghiệp

Thiết kế Posm đặc biệt quan trong trong chiến dịch Trade Marketing (Marketing tại điểm bán) cũng như chiến dịch tung sản phầm mới ra thị trường, thiết kế POSM đóng vai trò then chốt

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM