Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Bộ thiết kế logo Unilever tuyệt đẹp được sáng tạo bởi Christian Stoll

Ông làm việc cho rất nhiều nhãn hiệu toàn cầu, các công ty mạng và agency như Audi, Canon, Coca Cola, Bugatti, Honda, Microsoft, Fedex, Cisco Systems, Bosch, Adidas, and nhiều hơn nữa.

Để xem thêm về khách hàng của Christian Stoll bạn có thể ghé thăm website. Dưới đây là bộ logo rất ấn tượng mà Christian Stoll thiết kế cho hãng Unilever, cùng thưởng thức nào!

Bộ thiết kế logo Unilever tuyệt đẹp được sáng tạo bởi Christian Stoll
Bộ thiết kế logo Unilever tuyệt đẹp được sáng tạo bởi Christian Stoll
Bộ thiết kế logo Unilever tuyệt đẹp được sáng tạo bởi Christian Stoll
Bộ thiết kế logo Unilever tuyệt đẹp được sáng tạo bởi Christian Stoll
Hãy cùng lướt qua những mẫu thiết kế quảng cáo tuyệt vời của Christian Stoll để “nạp” thêm ý tưởng và cảm hứng cho chính bạn!
Nguồn: Eureka

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM