Background

The Blog

Thương hiệu: thế nào mới là bản sắc?

Thương hiệu: thế nào mới là bản sắc?

“Bản sắc thương hiệu” - cũng giống như cụm từ “Bản sắc văn hoá“ - là một khái niệm được giới truyền thông hiện ưa dùng. Tuy nhiên, thế nào là “Bản sắc” thì thường không được giải thích rõ ràng.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM