Background

The Blog

ACB thay nhận diện thương hiệu

ACB thay nhận diện thương hiệu

Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết từ ngày 5/1 chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống. Đây là lần thay đổi thương hiệu đầu tiên, sau 21 năm thành lập ACB

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam