Background

The Blog

Tại sao McDonald's, Burger King, KFC,...'chuộng' màu đỏ?

Tại sao McDonald's, Burger King, KFC,...'chuộng' màu đỏ?

Màu sắc của biển hiệu hoặc logo nhận diện có thể là yếu tố quan trọng để nhanh chóng lựa chọn một sản phẩm. Mọi người có thể nhanh chóng quyết định khoảng 62 đến 90% việc lựa chọn sản phẩm chỉ nhờ vào màu sắc của logo

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM