Background

The Blog

Nhượng quyền thời hội nhập

Nhượng quyền thời hội nhập

Năm 2015 khép lại với nhiều sự kiện kinh tế quan trọng, có tính bước ngoặt. Những dịch chuyển trong quan hệ kinh tế toàn cầu thông qua việc hình thành các cộng đồng kinh tế thương mại tự do khiến cộng đồng doanh nghiệp

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM