Background

The Blog

3 chiến lược tăng năng lực cạnh tranh

3 chiến lược tăng năng lực cạnh tranh

Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành và các đối thủ cạnh tranh đã thay đổi không chỉ lý thuyết, cách giảng dạy mà còn ảnh hưởng lớn đến cách các công ty thực hành chiến lược cạnh tranh của mình.

Xem thêm
10 điều thắng cho doanh nghiệp

10 điều thắng cho doanh nghiệp

Vai trò của doanh nghiệp là thỏa mãn một phần nhu cầu của khách hàng. Do vậy hướng tới khách hàng luôn là điểm then chốt trong hầu hết các chiến lược kinh doanh...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM