Background

The Blog

Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Đối với việc xây dựng thương hiệu ngày nay cái nết không hề thoái và cái đẹp cũng chẳng có ý định lên ngôi một mình. Cả hai đều cần cho nhau. Cái đẹp giúp khách hàng biết mà đến với thương hiệu. Còn cái nết giúp khách hàng ở lại với thương hiệu.

Xem thêm
Để cà phê Việt hết lam lũ

Để cà phê Việt hết lam lũ

Mặc dù Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, nhưng khảo sát của NCĐT tại một số tỉnh trồng cà phê nhiều như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM