Background

The Blog

5 nhân tố quan trọng trong kinh doanh chia sẻ

5 nhân tố quan trọng trong kinh doanh chia sẻ

Bạn hãy dành thời gian quan sát xem vấn đề thực sự cần giải quyết là gì và đó có phải vấn đề có thể được giải quyết tốt nhất bởi chính cộng đồng hay không? Sau đó hãy tạo ra nền tảng hạ tầng cho họ

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM