Background

The Blog

Đừng chỉ bán sản phẩm, hãy cho khách hàng trải nghiệm

Đừng chỉ bán sản phẩm, hãy cho khách hàng trải nghiệm

Cafe đã trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa toàn cầu của chúng ta. Nó kết nối mọi người từ mọi nơi. Starbucks và Philz là hai thương hiệu cafe sáng tạo và tiên phong. Chiến lược phát triển của họ đã cho chúng ta thấy nhiều giá trị cốt lõi của việc kinh doanh

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM