Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

VietinBank ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu 2017

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu (NDTH) VietinBank 2017 và khánh thành Phòng Giao dịch mẫu.

Ngày 3/5/2017, VietinBank chính thức ra mắt “Bộ Nhận diện thương hiệu VietinBank 2017”.  Bộ Nhận diện hành vi 2017 sẽ mang đến những thay đổi tích cực trong văn hóa, hành vi, thói quen, tác phong và quy trình làm việc của mỗi cán bộ, nhân viên VietinBank trong toàn hệ thống.

Kết hợp màu xanh nhận diện cũ, VietinBank đã thêm một bộ style nhận diện thương hiệu cùng logo thống nhất cho các tất cả quảng cáo banner trong nhà và ngoài trời.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất bộ nhận diện thương hiệu của VietinBank.

VietinBank ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu 2017

VietinBank ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu 2017

VietinBank ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu 2017

Tin, ảnh từ VietinBank.vn

Bài viết khác