Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Đây là quy trình thiết kế logo của nhà thiết kế và đơn vị thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp cũng là tiêu chuẩn để bạn chọn đơn vị thiết kế uy tín đấy.

Mỗi nhà thiết kế đồ họa và đơn vị thiết kế thương hiệu sẽ có những quy trình làm việc, tiếp nhận và thực hiện sản phẩm thiết kế logo khác nhau. Bên dưới đây là quy trình thiết kế chuẩn của một nhà thiết kế logo chuyên nghiệp.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Nhận yêu cầu thiết kế

Đầu tiên, người thiết kế hay đơn vị phụ trách sáng tạo sẽ nhận yêu cầu thiết kế logo trực tiếp từ khách hàng hoặc phòng khách hàng. Trong yêu cầu này sẽ bao gồm những thông tin cơ bản quan trọng nhất như tên thương hiệu, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh, thị trường, hình ảnh chủ đạo, sắc hiệu, nền tảng thương hiệu…

Lập kế hoạch triển khai

Bộ phận tiếp nhận yêu cầu thiết kế sẽ tiến hành phân tích để tìm định hướng giải quyết vấn đề, rồi lên kế hoạch tổng quan thực hiện các bước tiếp theo.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Phác thảo các ý tưởng

Nghiên cứu thông tin liên quan

Các thông tin liên quan đến thương hiệu và yêu cầu thiết kế logo thương hiệu đều được thu thập. Bao gồm: đặc điểm, hình thức kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, khách hàng mục tiêu, văn hóa thị trường kinh doanh,…

Nghiên cứu thông tin nội bộ

Các thông tin nội bộ công ty liên quan đến định hướng chiến lược của thương hiệu được nghiên cứu cẩn thận. Gồm: định hướng kinh doanh, định vị thương hiệu, bản vẽ mô tả nhận diện thương hiệu,…

Đề xuất ngân sách thiết kế

Dựa vào những thông tin đã có cùng với yêu cầu thiết kế logo, bộ nhận phụ trách sáng tạo và phòng chăm sóc khách hàng sẽ đề xuất các hạng mức chi phí thiết kế. Đề xuất này dựa trên: số lượng công việc thực hiện, mức độ sáng tạo của thiết kế, số lượng option logo, số lượng hạng mục thiết kế, mức độ đầu tư thương hiệu của khách hàng,…

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Vẽ lại trên máy tính

Định hướng yếu cầu sáng tạo

Bộ phận phụ trách sáng tạo sẽ đưa ra định hướng quá trình chọn dạng logo, giải pháp hình ảnh chủ đạo, giải pháp sắc hiệu của logo,… Định hướng này sẽ được chuyển sang cho bộ phận thiết kế bắt đầu phác thảo ý tưởng logo.

Phác thảo các ý tưởng

Ý tưởng sẽ được phác thảo dưới hình thức không màu.

Vẽ lại trên máy tính

Sau khi nhà thiết kế phác thảo bằng tay sẽ tiến hành vẽ lại trên máy tính bằng các công cụ chuyên biệt của đồ họa thiết kế.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Phối màu logo

Phối màu logo

Dựa vào định hướng sáng tạo màu sắc logo, người thiết kế sẽ lên phương án màu cho logo.

Phác thảo mockup logo

Các phương án logo được kiểm tra tính ứng dụng trong môi trường gắn nhãn bằng cách mockup demo hay sản xuất in ấn thực tế.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Phác thảo mockup logo

Hoàn thiện thiết kế

Sau khi trình bày các phương án logo với khách hàng, một hoặc hai bản cuối cùng được chọn ra và yêu cầu chỉnh sửa hoàn thiện. Logo hoàn thiện được trình bày dưới nhiều định dạng logo khác nhau.

Ý nghĩa logo

Ý nghĩa của logo sẽ được hiện thực hóa ra thành chữ.

Quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Hoàn thiện thiết kế, tạo dựng ý nghĩa và quy trình sử dụng logo

Quy trình sử dụng logo

Đây là bước cuối cùng trong quy trình thiết kế logo của một công ty thiết kế thương hiệu uy tín. Logo sẽ được quy định cụ thể về hướng dẫn sử dụng trong môi trường gắn nhãn, trong thiết kế truyền thông thương hiệu. Quy trình thiết kế và hướng dẫn sử dụng logo được trình bày thành văn bản, gọi là “cẩm nang nhận diện thương hiệu”.

Trên đây là những bước cơ bản trong quy trình thiết kế logo tại những đơn vị thiết kế uy tín hay nhà thiết kế chuyên nghiệp. Bạn có thể dựa vào quy trình này để đưa ra một phần nhận định về chất lượng của các đơn vị thiết kế bạn định hợp tác đấy.

Ảnh: Dự án thiết kế logo do Lebrand thực hiện

Bài viết khác