Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

Khi một thiết kế logo bao gồm cả biểu tượng và văn bản, nhà thiết kế cần xử lý một cách riêng biệt, khéo léo. Logo dạng này giúp khách hàng biết ngay tên công ty từ cái nhìn đầu tiên.

Do đó, nó là một công cụ tiếp thị hiệu quả. Mọi người và khách hàng tiềm năng có thể nhanh chóng biết được logo của công ty đại diện. Dưới đây là mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng khi thiết kế Logo.

>> Xem thêm: 6 nguyên tắc thiết kế logo “bất biến”

1. Chọn biểu tượng cẩn thận

Khi kết hợp biểu tượng và văn bản trong logo, biểu tượng bạn chọn phải rõ ràng trước đã.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

2. Biết thông điệp thương hiệu

Trước khi bạn bắt đầu tạo biểu tượng bạn phải có một số thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Bao gồm thông điệp thương hiệu và nhận dạng thương hiệu. Nếu khách hàng không cung cấp các thông tin trong bản brief thiết kế, hãy hỏi khách hàng. Bạn nên nghiên cứu doanh nghiệp để hiểu thêm về nó. Những thông tin này sẽ giúp bạn tạo ra biểu tượng hữu ích phù hợp với văn bản trong thiết kế logo.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

3. Biết khách hàng mục tiêu

Khách hàng mà biểu tượng dự định nhắm đến là ai? Biết thêm về các kinh tế của khách hàng mục tiêu càng tốt. Thông tin này sẽ giúp chọn biểu tượng phù hợp cho logo giúp bạn tạo ra bản sắc thương hiệu.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

4. Giữ biểu tượng và văn bản tách biệt gọn gàng

Khi bạn đã chọn được biểu tượng và văn bản, bạn muốn thêm trong thiết kế logo, hãy chắc chắn rằng cả hai được tách biệt gọn gàng. Nếu không có khoảng cách thích hợp giữa biểu tượng và văn bản, logo sẽ rất rối. Nhà thiết kế nên xử lý biểu tượng và văn bản như hai tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, có bản sắc riêng. Chúng phải được thiết kế sao cho chúng có thể nhìn thấy riêng biệt với nhau, không nên chồng lên nhau.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

5. Sử dụng màu sắc thương hiệu

Màu sắc trong thiết kế logo mang tính biểu tượng, việc lựa chọn màu sắc phù hợp sẽ rất quan trọng. Hãy đảm bảo rằng các màu bạn chọn là màu sắc thương hiệu của doanh nghiệp.

Mẹo kết hợp văn bản và biểu tượng trong thiết kế logo

6. Chú ý đến lựa chọn font chữ

Vì dạng logo này là một thiết kế dựa trên văn bản, nên việc chọn đúng kiểu chữ rất quan trọng. Có rất nhiều kiểu chữ chất lượng miễn phí cho các nhà thiết kế đồ họa, nhưng không phải tất cả đều tốt cho một logo. Bạn nên chọn những kiểu chữ phù hợp với bản sắc của thương hiệu.

Ảnh: Designervn

Bài viết khác