Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Brand Identity là gì?

“Brand Identity” bao gồm cả hai mảng chính là corporate identity (thiết kế thương hiệu công ty) và packaging design (thiết kế bao bì).

Trong giới thiết kế quảng cáo hiện nay đang phổ biến thuật ngữ CI (corporate identity) và thuật ngữ “Brand Identity”, vậy chính xác thì “Corporate Identity” và Brand Identity là gì? Có đặc điểm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai thuật ngữ này trong bài viết sau nhé.

Trong giới thiết kế, thiết kế bao bì sản phẩm (packaging design) áp dụng cho nhóm thương hiệu có sản phẩm tiêu dùng “có bao bì”. Tức là các sản phẩm hữu hình và có bao bì đi kèm. Còn một khái niệm thiết kế khác, đó là brand identity for non-packaging product or service – thương hiệu sản phẩm không bao bì. Tức là những chủng lại sản phẩm, dịch vụ vô hình như tour du lịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, giáo dục…

Brand Identity là gì?

“Brand Identity” bao gồm cả hai mảng chính là corporate identity (thiết kế thương hiệu công ty) và packaging design (thiết kế bao bì).

>> Xem thêm: 5 Bí quyết thiết kế logo tại Lebrand

Hiện nay, hầu hết các ngành dịch vụ đều xây dựng thương hiệu dừng lại ở mức độ CI (corporate identity). Trong khi thực tế, các dạng thương hiệu sản phẩm không bao bì xuất hiện ngày một nhiều.

Brand Identity là gì?

Những sản phẩm không bao bì thường nằm trong các lĩnh vực sau:

  • Một là, sản phẩm dịch vụ
  • Hai là, sản phẩm tài chính, bảo hiểm, ngân hàng
  • Ba là, sản phẩm giáo dục
  • Bốn là, sản phẩm giải trí dạng không bao bì
  • Năm là, các sản phẩm khác thiên về giá trị lợi ích cảm tính
  • Sáu là, thương hiệu cá nhân và hình tượng
  • Vai trò chiến lược thương hiệu trong thiết kế bao bì

Vấn đề rất phổ biến tại Việt Nam là mức độ thấu hiểu chiến lược thương hiệu trong một quy trình thiết kế thương hiệu (BI nói chung, bao gồm cả CI, kiểu dáng và bao bì sản phẩm).

Brand Identity là gì?

Trong một tổ chức xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp, khác với các công ty thiết kế (design house) hoặc một công ty quảng cáo (advertising agency), các brand strategist và brand conceptualist luôn luôn lấy sự thấu hiểu thương hiệu và chiến lược thương hiệu làm bước khởi đầu cho mọi quy trình thiết kế thương hiệu, từ corporate identity, bao bì sản phẩm cho tới các thiết kế thương hiệu sản phẩm không bao bì.

Brand Identity là gì?

Để xác lập thương hiệu bằng một ý tưởng thương hiệu hoàn chỉnh có tầm chiến lược và ý tưởng, việc đồng hành xuyên suốt quá trình sáng tạo truyền thông thương hiệu là vô cùng cần thiết. Một số chuyên gia thương hiệu còn thâm nhập sâu hơn và họ thực sự đồng hành trong quy trình phát triển sản phẩm, thấu hiểu sản phẩm (thậm chí phản biện và phối hợp sáng tạo sản phẩm) để xác lập thương hiệu.

Brand Identity là gì?

Kết quả là một thương hiệu phát triển bền vững với cá tính riêng biệt và giá trị bản sắc (brand equity) riêng biệt và nhất quán trong suốt quá trình vận hành, phát triển. Có thể thấy, đó là sự đóng góp rõ ràng nhất của chiến lược thương hiệu trong quá trình thiết kế thương hiệu hoàn chỉnh.

Bài viết khác