Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Trường phái siêu thực ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực trong văn hóa nghệ thuật và xã hội, trong đó có thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu.

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Trường phái siêu thực là gì?

Trường phái siêu thực đã tác động đối với lĩnh vực từ thiết kế, văn học, âm nhạc đến phim ảnh. Trường phái siêu thực là khuynh hướng nghệ thuật bắt nguồn từ chủ nghĩa Tượng trưng và Phân tâm học. Những nhà thiết kế theo đuổi trường phái này sẽ tạo ra những sản phẩm “choáng ngợp, dị thường”, thể hiện nội tâm và tư duy tự nhiên không bị gò bó bởi mọi xiềng xích xã hội.

Đặc trưng của trường phái thiết kế siêu thực

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Những sản phẩm thuộc phong cách thiết kế siêu thực có rất nhiều cách diễn giải khác nhau và có một số đặc trưng như sau:

>> Xem thêm: Những kỹ thuật thiết kế hình ảnh thương hiệu theo phong cách siêu thực

  • Yếu tố gây choáng ngợp
  • Bất cân xứng hoặc mất cân đối
  • Trạng thái hư thực
  • Màu sắc rực rỡ
  • Tính ẩn dụ
  • Giải phóng khỏi quy tắc thông thường và logic, khuyến khích trí tưởng tượng
  • Nhiều không gian trắng hoặc không gian âm
  • Chứa yếu tố trừu tượng, miêu tả và tâm lý galore
  • Loại bỏ ý nghĩa thông thường khỏi các vật thể thông thường, hàng ngày

Trong lĩnh vực thiết kế đồ hòa nói riêng, phong cách trừu tượng được ứng dụng rất nhiều, kể cả trong các sản phẩm thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu.

Thiết kế website

Thiết kế logo

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Thiết kế illustration

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Bìa album, Bìa sách

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Thiết kế bao bì sản phẩm

Thiết kế Poster truyền thông

Trường phái siêu thực trong thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu

Bài viết khác