Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Dưới đây là một bộ sưu tập của 30 thiết kế logo của các thương hiệu lớn trên thế giới. Một số thương hiệu đã nhìn thấy từ nhiều thế hệ, và một số thương hiệu mới, nhưng tất cả đều dễ dàng nhận biết và thậm chí có thể gợi lên một số tình cảm với thương hiệu đó.

Hàng ngàn năm qua, con người đã sử dụng những biểu tượng và hình tượng để giao tiếp với nhau. Từ thời thơ ấu, chúng ta học cách kết hợp các biểu tượng với những cảm xúc hay những ý tưởng cụ thể. Như là logo đến thể hiện cá tính của thương hiệu trong tâm trí của người tiêu dùng. Những thương hiệu cố gắng tạo ra một thiết kế logo chuyên nghiệp sáng tạo để cho khách hàng biết được họ là ai? Hy vọng bộ sưu tập này sẽ giúp ích thật nhiều cho bạn.

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giớiTổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giớiTổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Tổng hợp 30 thiết kế logo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Artfoxstudio

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM