Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Phương pháp nghiên cứu thiết kế

Nghiên cứu thiết kế là bước quan trọng trong thiết kế quảng cáo, truyền thông thương hiệu. Nghiên cứu càng chi tiết, càng tiếp cận tốt với khách hàng.

>> Xem thêm: Tầm quan trọng của nghiên cứu thiết kế

Bài trước chúng ta đã biết về tầm quan trọng và vai trò của nghiên cứu thiết kế trong quy trình thiết kế quảng cáo, truyền thông thương hiệu. Vậy nghiên cứu thiết kế có thể tiến hành bằng những phương pháp nào? Dưới đây là một số phương pháp nghiên cứu thiết kế phổ biến nhất hiện nay.

Nghiên cứu sơ cấp

Đây là phương pháp quan trọng nhất trong nghiên cứu thiết kế đòi hỏi nhóm thiết kế phải trực tiếp thực hiện bằng cách đặt câu hỏi, thu thập dữ liệu. Lúc này, bạn cần thu thập hai loại thông tin là:

  • Khám phá nghiên cứu chung
  • Cụ thể – nghiên cứu sử dụng để giải quyết các vấn đề được xác định trong giai đoạn khám phá

Phương pháp nghiên cứu thiết kế

Nghiên cứu thứ cấp

Nghiên cứu thứ cấp thực hiện khi bạn sử dụng dữ liệu như sách, bài viết, internet để xác thực hay hỗ trợ nghiên cứu hiện có. Bạn có thể sử dụng nghiên cứu thứ cấp để tạo trường hợp mạnh mẽ hơn cho các lựa chọn thiết kế của mình. Thông qua đó cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về những gì bạn đã có được trong quá trình nghiên cứu sơ cấp.

Phương pháp nghiên cứu thiết kế

Nghiên cứu đánh giá

Nghiên cứu đánh giá xem xét một vấn đề cụ thể nhằm đánh giá khả năng sử dụng và tương tác của bản thiết kế. Một trong các cách phổ biến để tiến hành nghiên cứu này là để mọi người xem thử bản thiết kế. Có hai loại nghiên cứu đánh giá là tổng hợp và hình thành. Sau quá trình đó sẽ đưa ra tóm tắt nhấn mạnh kết quả nhiều hơn quá trình và hình thành sử dụng để tăng cường ý tưởng dùng cho thử nghiệm.

Vậy dự án của bạn nên sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? Đáp án câu hỏi này phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng tạo nên. Thông thường bạn sẽ phải bắt đầu từ nghiên cứu ban đầu và đi những bước tiếp theo dựa vào các câu hỏi nảy sinh sau khi thu thập dữ liệu sơ bộ.

Tầm quan trọng của nghiên cứu thiết kế

Hiện nay không có nhiều nhà thiết kế áp dụng quá trình nghiên cứu thiết kế vào dự án của mình. Vì nó mất khá nhiều thời gian và công sức, trong khi thiết kế thương mại thường hạn hẹp về thời gian và ngân sách. Để đảm bảo hiểu khách hàng và có dự án hiệu quả, bạn nên tìm đến những đơn vị thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp với quy trình research, nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng.

Bài viết khác