Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Những thiết kế logo đầy màu sắc trái cây

Đối với các nhà thiết kế logo cảm hứng đến từ những nơi khác nhau, các đối tượng. Ngoài ra còn có thiết kế logo lấy cảm hứng từ trái cây.

Có những ví dụ của vài thiết kế logo tuyệt vời đã được thiết kế trên cơ sở của các loại trái cây. Trái cây có đầy đủ năng lượng, cuộc sống và màu sắc, đó là cách hầu hết các cá nhân nhận thức trái cây. Họ cung cấp năng lượng tức thời và vitamin để những người tiêu thụ chúng và tại cùng một thời điểm chứng minh được truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế logo.

Sau đây là 26 mẫu thiết kế thú vị và gây cười được dựa trên các trái cây. Các mẫu thiết kế được lấy từ các nhà thiết kế khác nhau và các công ty khác nhau:

20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây
20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây 20 thiết kế logo đầy màu sắc trái cây

 

Lebrand tổng hợp

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM