Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ họa khác nhau thế nào?

Nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ hoạ rất khác nhau, người ta phân biệt nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ họa như hai phương tiện hoàn toàn độc lập.

Khái niệm “thiết kế đồ họa”

Trước Thế chiến II, những người làm công việc thiết kế đồ hoạ vẫn được gọi tên là “nghệ sĩ thương mại” (commercial artist). Năm 1922, nhà thiết kế phông chữ William Addison Dwiggins đã đặt ra khái niệm “thiết kế đồ họa” (graphic design).

Nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ họa khác nhau thế nào?

Dwiggins miêu tả công việc thiết kế của mình như một cá nhân mang lại trật tự cấu trúc và những hình dạng thị giác cho các loại sản phẩm truyền thông dạng in ấn. Khi khái niệm “thiết kế đồ họa” phổ biến, những người thuộc trào lưu Swiss Style (Phong cách Thụy Sĩ) hay International Typographic Style (Phong cách Ký tự pháp Quốc tế) chính thức hoạch định sự khác biệt giữa họ và nghệ sĩ: “nhà thiết kế đồ hoạ không phải là nghệ sĩ và nhà thiết kế đồ hoạ là những ống dẫn thông tin hoàn toàn khách quan giữa các thành phần trong xã hội.”

>> Xem thêm: Một số thuật ngữ thông dụng trong thiết kế đồ họa

Có thể bạn không biết, những người tiền sử vẽ ra những bức tranh trên tường hang đá như trong hang Lascaux (khoảng 17,000 năm trước) chính là những người đầu tiên thực hành “thiết kế đồ hoạ” hay đúng hơn là “truyền thông thị giác” (visual communication).

Khái niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật”

Ý niệm về “nghệ thuật vị nghệ thuật” là một đồ vật đẹp mà tồn tại chỉ vì giá trị thẩm mỹ của nó và không mang bất cứ công năng nào, không phát triển cho tới tận thế kỷ 19. Cách mạng Công nghiệp trong thế kỷ 19 tạo ra nhu cầu quảng cáo và hai cuộc Thế chiến trong thế kỷ 20 tạo ra nhu cầu tuyên truyền, từ đó tạo nên nhu cầu “thiết kế đồ họa”. Đồng thời, nghệ sĩ mất đi vai trò cũ của mình – phản ánh tình trạng thực tế của thời đại, rút lại phạm vi cá nhân chủ quan, cho dù là với một ước vọng kiếm tìm cái phổ quát (universal).

Nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ họa khác nhau thế nào?

Phân biệt nghệ thuật thị giác và thiết kế đồ hoạ

Nghệ thuật thị giác là kết quả tạo hình thị giác (không có công năng sử dụng) nhằm bày tỏ thế giới nội tâm, tư duy, tư tưởng, quan điểm… của cá nhân nghệ sĩ.

Thiết kế đồ hoạ là kết quả tạo hình thị giác (phục vụ sứ mệnh là công năng của nó) nhằm diễn đạt và truyền tải thông tin/ thông điệp cho đối tượng tiếp nhận cũng được định trước.

“Tính độc bản” được tôn vinh trong nghệ thuật, trong khi điều này không áp dụng với thiết kế đồ hoạ, thậm chí sản phẩm thiết kế có thể hướng tới được tái sản xuất càng nhiều càng tốt.

Nghệ thuật là cái chủ quan còn thiết kế thì khách quan.

Khám phá những thông tin hữu ích khác về thiết kế đồ họa tại www.lebrand.vn.

Bài viết khác