Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Năm 2025, nhà thiết kế sẽ ra sao?

Bạn có bao giờ tự hỏi nhà thiết kế ở tương lai sẽ làm những công việc cụ thể nào, về phương diện trong và ngoài lĩnh vực thiết kế không? Đáp án ngay đây.

Áp dụng công nghệ nhưng vẫn lấy con người làm trung tâm

Mọi người không còn tiếp nhận thông tin thụ động mà sẽ chủ động hơn trong việc tạo ra nội dung và chất lượng trải nghiệm. Sự thay đổi này đi kèm với xu hướng tiêu thụ và truyền tải thông tin thích ứng cá nhân hóa hơn, đã tạo ra loại hình thiết kế phổ biến “tập trung vào con người”. Đây là một phương pháp tiếp cận thiết kế lấy con người làm trung tâm chứ không phải là thông điệp hay bất kì vật thể xung quanh nào khác.

Năm 2025, nhà thiết kế sẽ ra sao?

>> Xem thêm: Vì sao nhà thiết kế đồ họa cũng cần biết về storytelling

Thông thạo những lĩnh vực khác ngoài thiết kế

Amatullo nói rằng thiết kế ngày nay có chiều hướng gia tăng về số lượng lẫn chất lượng. Chuẩn mực về “thiết kế” cũng không còn quá rõ ràng và khắt khe. Từ đó chúng ta có một xu hướng mang tên “tổng hợp và quản lý”. Nói cách khác, nhà thiết kế tương lai cần có kỹ năng tổng hợp sản phẩm, dịch vụ và nguồn thông tin rời rạc. Bên cạnh đó, họ cần hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của công nghệ hiện tại và tương lai đến “ngữ cảnh thiết kế”.

Năm 2025, nhà thiết kế sẽ ra sao?

Gia tăng nhận thức về ứng dụng thiết kế

Theo như báo báo từ Designer of 2025, các nhà thiết kế tương lai cần có kỹ năng cân bằng mục tiêu giữa các nhà đầu tư trong dự án khéo léo và phân tích, đánh giá tác phẩm của mình theo phương diện xã hội, văn hóa, công nghệ, kinh tế, môi trường… Điều quan trọng nhất chính nhà thiết kế cần đánh giá và chứng minh nghiên cứu cùng kết quả đạt được, đồng thời phải nắm bắt những vấn đề tiềm năng xung quanh sản phẩm và hình ảnh mình tiếp xúc.

>> Xem ngay: Bài học quan trọng từ những nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng thế giới

Bài viết khác